Nora torg
2024-05-02

100 nya bostäder per år - bara 25 villor!

Kommunens hantering

Publ 2024-05-01

Kommunen har fastställt riktlinjer bostadsförsörjningen. Målet är "att skapa ett hållbart, varierat och attraktivt bostadsutbud för alla åldrar".

  • Kommunen tänker skapa förutsättningar för cirka 100 nya bostäder per år, varav 25 procent i småhus. Antalet nya bostäder avser ett genomsnitt under en längre period.
  • En försiktig utbyggnad med utgångspunkt från pågående projekt.

Riktlinjerna för bostadsförsörjning har sänt till regionen, länsstyrelsen och grannkommunerna. Även vi som bor i kommunen fick yttra sig fram till 2024-02-18, fast våra synpunkter påverkar inte riktlinjerna som ju redan sänts i väg.

Lagkrav på kommunen

Publ 2024-05-01

Kommunen är skyldig att revidera riktlinjerna vare år. Syftet med riktlinjerna är att de vara ett stöd i kommunens planerings- och prioriteringsarbete inför varje budgetår. De ska bidra till att Danderyds kommun når upp till de krav som ställs på kommunen i lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna ska beakta globala, nationella och regionala mål och utgår från kommunens vision.

Kommunens övergripande mål

Publ 2024-05-01

Inriktningen är att cirka 100 bostadslägenheter färdigställs per år i genomsnitt. Av dessa ska 25 % vara småhusbebyggelse med småhus, radhus och kedjehus.

Redan påbörjade planer och uppdrag ska prioriteras och genomföras. Därefter sker fortsatt planering för försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse.

För Nora torg och Danarö anges det att 17 bosstadsrätter ska finnas i småhus år 2026. Till det kommer 10 bostadsrätter till 2028 och 10 bostadsrätter 2029 alla inom området "Noragårdsstråket".

Källor

Publ 2024-05-01

Mer att läsa

Bostadsförsörjningen
100 nya bostäder per år - bara 25 villor! (2024-05-02)
Byggande
100 nya bostäder per år - bara 25 villor! (2024-05-02)
90 nya bostäder 2024 (2024-04-04)
Bygga, bo och miljö i Västra Danderyd (2024-03-01)

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se