Nora torgs framtid

Kom med

Hjälp till att stoppa bygget av de stora husen på Noragårdsvägen vid Nora torg. Vi vill bo i trädgårdsstaden med villor och radhus. Och vi vill ha fungerande trafiklösningar.

Föreningen Nora torgs framtid.
Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.
Användarvillkor per 2017-08-11 Förslag på förbättringar