Nora torgs framtid

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2020-03-11

Årsmötet 10 mars

Vid årsmötet 10 mars invaldes Björn Lundberg i styrelsen. Dessutom valdes Myrna Smitt, ordförande, Birgitta Frisell, sekreterare, Lennart Dahlborg, kassör, Hans Iwan Bratt, ansvarig för webbsidan, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Torgny Svenberg och Oskar Dahlman.

2020-02-25

Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 10 mars kl 19.00 i Smedjan, Kvarnparken

2020-02-25

Avisering om årsmöte

Boka dag och klockslag för årsmöte med FNTF: Tisdagen den 10 mars kl 19 i Smedjan.

2019-11-20

Noraån, Svenska kraftnäts tunnel

Kära medlemmar, Det är dags för uppdatering från Nora Torgs Framtid. Det har, vad vi vet, varit stiltje på planeringsfronten rörande torget.

2019-06-27

Nybygge i Gropen

Det i förra nyhetsbrevet påannonserade Gropenmötet har ägt rum. Det var öppet hus den 19 juni på kommunkontoret. Byggaren JM:s representanter, kommunens byggpolitiker och tjänstemän var där och svarade på frågor från oss nyfikna deltagare.

2019-06-12

Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,

Kort information innan alla sprids för sommarens vindar;

2019-04-12

Upphäv planen för Nora torg

Föreningen Nora Torg har skrivit till Kommunstyrelsen med en begäran om att förslaget till detaljplan för Nora torg ska upphävas och de vilseledande uppgifterna på kommunens webb tas bort.

2019-03-19

Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2020-03-11

Årsmötet 10 mars

Vid årsmötet 10 mars invaldes Björn Lundberg i styrelsen. Dessutom valdes Myrna Smitt, ordförande, Birgitta Frisell, sekreterare, Lennart Dahlborg, kassör, Hans Iwan Bratt, ansvarig för webbsidan, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Torgny Svenberg och Oskar Dahlman.

2020-02-25

Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 10 mars kl 19.00 i Smedjan, Kvarnparken

2020-02-25

Avisering om årsmöte

Boka dag och klockslag för årsmöte med FNTF: Tisdagen den 10 mars kl 19 i Smedjan.

2019-11-20

Noraån, Svenska kraftnäts tunnel

Kära medlemmar, Det är dags för uppdatering från Nora Torgs Framtid. Det har, vad vi vet, varit stiltje på planeringsfronten rörande torget.

2019-06-27

Nybygge i Gropen

Det i förra nyhetsbrevet påannonserade Gropenmötet har ägt rum. Det var öppet hus den 19 juni på kommunkontoret. Byggaren JM:s representanter, kommunens byggpolitiker och tjänstemän var där och svarade på frågor från oss nyfikna deltagare.

2019-06-12

Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,

Kort information innan alla sprids för sommarens vindar;

2019-04-12

Upphäv planen för Nora torg

Föreningen Nora Torg har skrivit till Kommunstyrelsen med en begäran om att förslaget till detaljplan för Nora torg ska upphävas och de vilseledande uppgifterna på kommunens webb tas bort.

2019-03-19

Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Aktuella notiser

Notiser för dig som inte loggat in.

2020-03-11

Årsmötet 10 mars

Vid årsmötet 10 mars invaldes Björn Lundberg i styrelsen. Dessutom valdes Myrna Smitt, ordförande, Birgitta Frisell, sekreterare, Lennart Dahlborg, kassör, Hans Iwan Bratt, ansvarig för webbsidan, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Karin Bergendal, Torgny Svenberg och Oskar Dahlman.

2020-02-25

Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 10 mars kl 19.00 i Smedjan, Kvarnparken

2020-02-25

Avisering om årsmöte

Boka dag och klockslag för årsmöte med FNTF: Tisdagen den 10 mars kl 19 i Smedjan.

2019-11-20

Noraån, Svenska kraftnäts tunnel

Kära medlemmar, Det är dags för uppdatering från Nora Torgs Framtid. Det har, vad vi vet, varit stiltje på planeringsfronten rörande torget.

2019-06-27

Nybygge i Gropen

Det i förra nyhetsbrevet påannonserade Gropenmötet har ägt rum. Det var öppet hus den 19 juni på kommunkontoret. Byggaren JM:s representanter, kommunens byggpolitiker och tjänstemän var där och svarade på frågor från oss nyfikna deltagare.

2019-06-12

Kära medlemmar i Nora Torgs Framtid,

Kort information innan alla sprids för sommarens vindar;

2019-04-12

Upphäv planen för Nora torg

Föreningen Nora Torg har skrivit till Kommunstyrelsen med en begäran om att förslaget till detaljplan för Nora torg ska upphävas och de vilseledande uppgifterna på kommunens webb tas bort.

2019-03-19

Årsberättelse mars 2018 till mars 2019

Årsberättelse mars 2018– mars 2019 för Föreningen Nora Torgs Framtid. Föreningens aktiviteter har medverkat till att kommunen fått en ny ledning. Det har medverkat till väsentligt bättre relationer.

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.