Noratorg

2020-06-25

Byggen ska uppskattas av invånarna

Hanna Bocander, m fl skriver i Svenska Dagbladet:

"Ett allt hätskare tonläge piskas upp av branschorganisationen Sveriges Arkitekter. De riktar kritik mot att vi som representanter för våra kommuninvånare har synpunkter avseende byggnaders gestaltning. Vi är av den motsatta åsikten – utformning av ny bebyggelse behöver utgå ifrån vad vanliga medborgare tycker. Boendemiljöer måste präglas av trivsamhet och trygghet. Annars representerar vi inte våra medborgare.

Arkitektur är viktigt. Det är olika vad individer tycker är vackert, men det finns forskning som visar att om du upplever ditt bostadsområde som tilltalande så trivs du bättre och känner dig tryggare. Gestaltningen av det offentliga rummet är av stor betydelse för hur de som vistas i den upplever den. Därför är det viktigt för oss som förtroendevalda att se till så att så många som möjligt av våra medborgare uppskattar hur våra bostadsområden utvecklas."

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se