Nora torgs framtid

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Kommunens revisorer granskar hanteringen av bygglov. Vid dagens möte i byggnadsnämnden (2018-11-14) ska den yttra sig över granskningen. Vi i FNTF har gått igenom granskningen och funnit åtskilligt som är värt att kritisera.

 • Hanteringen av bygglov tar onödigt lång tid.
 • Tillsynsverksamheten fungerar inte alls.
 • Man har undersökt om företagen är nöjda, men har inte brytt sig om att undersöka de som ansöker om bygglov är det.
 • 35 bygglovsbeslut överklagades 2017. Ingen utredning av orsak eller åtgärder.
 • Byggnadsnämnden fälldes i Mark- och miljööverdomstolen 2018-05-16. Inte ens en kommentar!

Kritiken i granskningen kommenteras inte alls i yttrandet från förvaltningen till byggnadsnämnden. Det görs inte heller i revisorernas skrivelse till byggnadsnämnden. Frågan är vilket värde ett granskningsuppdrag har om framförd kritik inte alls uppmärksammas.

Här är vår skrivelse till byggnadsnämndens ledamöter

Till Alla

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Kommunens revisorer granskar hanteringen av bygglov. Vid dagens möte i byggnadsnämnden (2018-11-14) ska den yttra sig över granskningen. Vi i FNTF har gått igenom granskningen och funnit åtskilligt som är värt att kritisera.

 • Hanteringen av bygglov tar onödigt lång tid.
 • Tillsynsverksamheten fungerar inte alls.
 • Man har undersökt om företagen är nöjda, men har inte brytt sig om att undersöka de som ansöker om bygglov är det.
 • 35 bygglovsbeslut överklagades 2017. Ingen utredning av orsak eller åtgärder.
 • Byggnadsnämnden fälldes i Mark- och miljööverdomstolen 2018-05-16. Inte ens en kommentar!

Kritiken i granskningen kommenteras inte alls i yttrandet från förvaltningen till byggnadsnämnden. Det görs inte heller i revisorernas skrivelse till byggnadsnämnden. Frågan är vilket värde ett granskningsuppdrag har om framförd kritik inte alls uppmärksammas.

Här är vår skrivelse till byggnadsnämndens ledamöter

Till Alla
Taggar: Byggnadsnämnden Revision Test

2018-11-14

Brister i revision av byggnadsnämnden

Trots flera uppenbara brister i bygglovsverksamheten så reagerar vare sig förvaltningen eller revisorerna. Varför då granska?

Kommunens revisorer granskar hanteringen av bygglov. Vid dagens möte i byggnadsnämnden (2018-11-14) ska den yttra sig över granskningen. Vi i FNTF har gått igenom granskningen och funnit åtskilligt som är värt att kritisera.

 • Hanteringen av bygglov tar onödigt lång tid.
 • Tillsynsverksamheten fungerar inte alls.
 • Man har undersökt om företagen är nöjda, men har inte brytt sig om att undersöka de som ansöker om bygglov är det.
 • 35 bygglovsbeslut överklagades 2017. Ingen utredning av orsak eller åtgärder.
 • Byggnadsnämnden fälldes i Mark- och miljööverdomstolen 2018-05-16. Inte ens en kommentar!

Kritiken i granskningen kommenteras inte alls i yttrandet från förvaltningen till byggnadsnämnden. Det görs inte heller i revisorernas skrivelse till byggnadsnämnden. Frågan är vilket värde ett granskningsuppdrag har om framförd kritik inte alls uppmärksammas.

Här är vår skrivelse till byggnadsnämndens ledamöter

Till Alla
Taggar: Byggnadsnämnden Revision Test

Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.