AktuelltRapporterFritextsökLogga inOmVänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljöDataskydd

Föreningen Nora torgs framtid

2020-06-15

Bäckström skräpar ned

title
Bäckströms soptunnor
Till centrumhuset vid Nora torg, "Köpmannen 1" hör dessa soptunnor. De inte bara sköts väldigt dåligt utan dessutom står de på trotoaren vilket tvingar gående att passera på gatan.

Ägare av Köpmannen 1 är Nora T kb som är ett systerföretag till Nora Bo AB som äger parteringsplatsen vid busstationen med skrotbilen.

Huvudman för Nora Bo AB är Stig Alfons Bäckström. Han är kommanditdelägare i Nora T kb. Komplementär i Nora T kb är Asphome AB där Bäckström är ordförande. Nora Bo har gått med förlust de senaste fem åren som rapporterats, dvs 2014-2018.

Stig Alfons Bäckström har således full kontroll över dessa (och andra) företag. 

Det är Nora Bo som kommunen samtalar med om att exploatera Nora torg genom att bygga stora höga hus utefter Noragårdsvägen från torget upp till svängen vid glasmästeriet. 

Vet kommunen vem det är de har att göra med?  

Läs mer om Nora Bo.

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Birgitta Frisell
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se