Nora torg
2024-05-01

Plan för bostadsbyggandet

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Alla kommuner ska enligt bostadsförsörjningslagen ha riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunen har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning där målet är att skapa ett hållbart, varierat och attraktivt bostadsutbud för alla åldrar och behov i Danderyd.

Riktlinjerna i korthet

Kommunen planerar att skapa förutsättningar för cirka 100 nya bostäder per år, varav 25 procent i småhus. Antalet nya bostäder avser ett genomsnitt under en längre period.

En försiktig utbyggnad med utgångspunkt från pågående projekt.

Som stöd till riktlinjerna finns även en bilaga som innehåller en analys av dagens bostadsmarknad och behov i kommunen. Den behandlar exempelvis demografi, efterfrågan på bostäder och marknadsförutsättningar för kommunen.

Källor

Publ 2024-04-14

Mer att läsa

Ingen tag

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se