AktuelltRapporterGrupperLogga inOmVillkor
2021-04-30
Vänner
Enebybergs framtidDanderyds Framtid DiskussionsgruppBromsa kolossen på Kevinge strandDanderyds villaägarföreningDanderyds debattDanderyd Bygga bo miljö

Föreningen Nora torgs framtid

Användarvillkor och integritet

Ansvarig

Ansvarig för webben Nora torg är styrelsen för Föreningen Nora torgs framtid. Tekniskt anvarig är Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, Danderyd. hibratt@gmail.com.

Syfte

Informera om föreningens verksamhet och påverka utvecklingen av området i enligt med medlemmarnas önskan.

Personuppgifter

Webben innehåller uppgifter om föreningens medlemmar och om personer som föreningen vill informera om verksamheten.

Personuppgifter är kontaktuppgifter som postal adress, telefonnummer och adresser i Internet. Dessutom lagras uppgifter om personers aktiviteter inom föreningen.

Medlemsuppgifterna är endast tillgängliga för föreningens styrelse och revisor. En medlem kan logga in och ta del av vilka uppgifter systemet har om medlemmen samt ändra dessa uppgifter. Medlem har rätt att anmäla klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppgifterna behandlas lagras och bearbetas av datorer hos ManuFrog Webbhotell AB som nyttjar datacenter som ägs av HostDime med serverhallar Orlando, Florida – U.S.A., Rotterdam, Nederländerna & Maidstone, Kent – UK. Se närmare upplysning här.

Register över behandling, skydd av uppgifter

  • Person som önskar medlemskap meddelar det till en styrelseledamot som själv eller genom annan styrelseledamot registrerar namn, epostadress, samt enligt medlemmens önskan telefonnummer, postadresser, sociala adresser.
  • Föreningen sänder meddelanden till medlemmarna med uppgift om registret och medlemmens möjlighet att granska och ändra egna uppgifter i registret.
  • När en medlem avsäger sig medlemskapet stryks uppgiften i registret.
  • Användarens lösenord lagras krypterat.
  • Datacentren har omfattande säkerhetsåtgärder.

Besöksstatistik och andra verktyg

För webben används Google analytics som har denna integritetspolicy. Dessutom sparas http-accesser med uppgift om modul, ipnummer och tidpunkt av säkerhetsskäl och för analys av hur systemet används. En modul är exempelvis Visa om, visa sida, visa en rapport, ändra en sida, fritextsök, mm.

Cookies, kakor

Webben använder tre cookies.

  • Kaka som visar att användaren godkänt villkoren. Kakan tas bort efter 30 dagar.
  • Kaka som indentifierar webben gentemot Google.
  • Kaka som visar om webben är i produktions- eller testläge.

Kontakt och frågor

Har du frågor som rör vår integritetspolicy eller hur vi hanterar personuppgifter, kontakta hibratt@gmail.com.

Complete guide to GDPR compliance

GDPR.eu is a resource for organizations and individuals researching the General Data Protection Regulation. Here you’ll find a library of straightforward and up-to-date information to help organizations achieve GDPR compliance.

IMY Integritetsskydds- myndigheten

imy

Dataskyddsförordningen

Föreningen Nora torgs framtid
Adm: Hans Iwan Bratt, hans.iwan.bratt@noratorg.se