Nora torg
2024-05-01

Kvarnparken snyggas upp

Kommunen utvecklar parken sydväst om badet. Den 31 maj ska det vara klart.

Kommunen beskriver hur det ska bli:

"Under våren 2024 fortsätter vi rusta upp en del av Kvarnparken. Vi kommer att plantera nya växter; lökar, perenner, buskar och träd.

Planteringen delas upp i olika färgskikt och kommer att bjuda på blomsterprakt från april-oktober. Den befintliga parkstigen förlängs och delas upp så att besökare kan komma nära planteringarna och gå ny slinga genom parken.

Sittplatser tillkommer i bästa sol-läge och inne i gläntan för de som söker skugga. Gläntan bjuder på ett inslag av mystik med en oregelbunden stensättning och en gyllene sten som kommer att bli vackrare med tiden och mer gyllene ju mer man tar på den. Pilkojjorna under eken blir ett lekfullt inslag som lockar de yngre besökarna in i parken."

Mer att läsa

Ingen tag

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se