Nora torg
2024-05-17

Hanna Bocander slutar

Ny ordförande för kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige 9 september,

Ordförande för kommunstyrelsen i Danderyd, Hanna Bocander (M) har meddelat att hon lämnar sin post efter sommaren. En ny kommunstyrelseordförande planeras att väljas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 september.

"Det finns ingen enskild fråga eller sak som lett mig fram till det här beslutet. Efter sex år som KSO och med två år kvar till nästa val det som en naturlig tidpunkt att lämna stafettpinnen vidare till en efterträdare som med energi kan leda Danderyd och Moderaterna framåt" säger Hanna Bocander (M).

Kommunstyrelsens ordförande väljs, liksom övriga ledamöter i kommunstyrelsen och övriga nämnder av kommunfullmäktige efter varje val, eller som i detta fall genom ett fyllnadsval till nästa valperiod.

Beskedet kom i samband med ett gruppmöte för ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudpunkten under kvällen var att presentera den nya skolutredningen då Bocander meddelade att hon avgår.

Tidningen Mitt har berättat om skolutredningen och jävsanklagelserna mot Hanna Bocander. En fråga som följt henne under hennes tid på posten.

Hon menar dock att arbetsmiljön varit bidragande.

- Den faktorn är inte obetydlig. Även om det är mycket som är bra finns det en ton och ett sätt att smutskasta och misstänkliggöra. Det är för jävligt och jag hoppas min efterträdares vägnar att det blir bättre, säger Hanna Bocander (M).

Källor

Publ 2024-05-17

Mer att läsa

Hanna Bocander
Hanna Bocander slutar (2024-05-17)

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se