Nora torg
2024-04-12

Danderyd sämst med många tidsanställda

Kommunerna rapporterar till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om hur stor andel av deras personal inom omsorgen av äldre och funktionsnedsatta som är timanställda.

Danderyds kommun har i fem år varit sämst i klassen. Deras andel timanställda låg förra året 34,9 procent. En siffra som dock är bättre än 2022 då hela 39,8 procent var timanställda.

Källa; Timkaoset fortsätter i äldreomsorgen - Kommunaltoppen förbannad, Arbetet (2024-04-10)

Mer att läsa

Ingen tag

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se