Nora torg
2024-05-16

Flest mopedbilar i Danderyd

År 2023 fanns det 1,6 mopedbilar per 1 000 invånare i Sverige och flest i Danderyd med 6,5 per 1000 invändare. Med kommunens 32 692 invånare.bör antalet mopedbilar var antalet då drygt 200 st.

Antalet olyckor i landet var högst år 2021 med 147 personskadeolyckor. I de 130 personskadeolyckorna år 2022 skedde cirka 60 procent i tättbebyggt område och hälften på gatu-/vägsträcka.

Det var 55 procent som var kollisionsolyckor, 35 procent var singelolyckor och 2 procent var upphinnandeolyckor. I de 130 olyckorna år 2022 skadades 125 personer i mopedbilen och 87 procent av dessa var i åldersgruppen 0-17 år. Ingen person dödades. Av de skadade i mopedbil var 73 procent kvinnor år 2022.

Källa

Publ 2024-05-16

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se